CO NOWEGO?


2016
 

6 days ago

Disc Golf Warszawa

REGULAMINRozgrywki Zimowego Pucharu DGW nabierają tempa, przed nami trzy decydujące turnieje, ale nasz klub nie zasypia gruszek w popiele i już teraz przygotowuje się do letnich rozgrywek pod nazwą Discgolfliga. Poniżej przedstawiamy ich regulamin. Prosimy o uwagi w komentarzach do końca lutego. Zarząd DGW 1. Postanowienia ogólne Discgolfliga jest oficjalną klasyfikacją klubu Disc Golf Warszawa turniejów lokalnych, organizowanych przez DGW w okresie 1 kwietnia – 3 listopada 2019 roku. Do rozgrywek zapraszani są wszyscy gracze, również spoza DGW. 2. Organizatorzy Organizatorem turnieju może być każda osoba fizyczna lub inny podmiot, który chce podjąć się organizacji turnieju w ramach Discgolfligi i akceptuje postanowienia i zasady opisane w niniejszym Regulaminie. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną pod adresem: biuro@psdg.pl. Za koordynację Discgolfligi odpowiada zarząd klubu Disc Golf Warszawa: Piotr Onikki-Górski, Paweł Kowalczyk, Michał Paszkowski i Jacek Kowalski. 3. Uczestnicy Gracz staje się uczestnikiem Discgolfligi w momencie wzięcia udziału w turnieju. Zawodnicy mogą przystąpić do rozgrywek ligowych w dowolnym momencie (w szczególności przed samym rozpoczęciem turnieju), jednak za każde zawody, które już się odbyły zostanie im przyznana ilość punktów 0. 4. Nagrody Zwycięzcy Discgolfligi nagradzani są pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Zwycięzca kategorii OPEN otrzymuje dodatkowo Przechodni Puchar DGW. Ponadto dla wszystkich uczestników przewiduje się dyplomy uwzględniające miejsce zajęte w całych rozgrywkach. Dodatkowe nagrody mogą zostać przyznane przez Organizatora poszczególnych zawodów. 5. Miejsce Turnieje rozgrywane są na polu Disc Golf Warszawa w Wawrze, w układach zaprojektowanych przez Organizatorów. Organizatorzy mogą zdecydować o przeniesieniu turnieju na pole Nosselia w Krzyczkach, pole Planeta w Zalesiu lub tymczasowe pole zaprojektowane w Warszawie i okolicach. 6. Terminy Turnieje będą rozgrywane w terminach niekolidujących z ogólnopolskimi rozgrywkami ligi Polish Disc Golf Tour 2019. Harmonogram turniejów jest na bieżąco aktualizowany na stronie Disc Golf Warszawa pod adresem: www.facebook.com/discgolfwarszawa. Każdy turniej musi zostać ogłoszony przynajmniej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. 7. Opłaty Opłata wpisowa na turniej wynosi 20 zł dla członków Disc Golf Warszawa i 30 zł dla niezrzeszonych. Juniorzy do lat 18 grają bez opłat. 8. Punktacja Pozycja w rankingu jest określana za pomocą sumy punktów wg wzoru (Lu-M+1)x(100/Lu)xR, gdzie: Lu - liczba uczestników turnieju, M - zajęte miejsce, R – ranga turnieju. Turnieje PDGA organizowane przez klub Disc Golf Warszawa oraz turnieje specjalne, w tym otwarcia i zakończenia rozgrywek: R=1.5, wszystkie pozostałe: R=1. Rangę przyznają turniejom koordynatorzy Discgolfligi. Każde zawody podsumowywane są niezależnie. 9. Klasyfikacja Ranking w Discgolflidze prowadzony jest w kategoriach: OPEN, WOMEN, MASTERS 40 i JUNIOR 18. Do zaliczenia kategorii w turnieju musi wystąpić w jej ramach przynajmniej 3 zawodników. W przeciwnym wypadku punkty zawodnika liczone są wg tabeli kategorii OPEN i następnie zaliczane do kategorii, którą wskaże zawodnik przed turniejem. Do ostatecznej klasyfikacji wliczanych jest 10 najlepszych wyników każdego gracza. Osoba, która po zakończeniu ostatnich zawodów posiada największą liczbę punktów wygrywa Discgolfligę w danej kategorii i otrzymuje nagrody zgodnie z pkt. 4. niniejszego regulaminu. Aktualna tabela będzie publikowana na bieżąco pod adresem www.facebook.com/discgolfwarszawa. 10. Zasady gry w disc golf Discgolfliga kieruje się wytycznymi oraz zasadami gry wyznaczanymi przez PDGA (Professional Disc Golf Association), dostępnymi na stronie http://www.pdga.com/rules/official-rules-disc-golf. 11. Warunki rozgrywek Organizator zawodów zobowiązuje się do: - wyznaczenia co najmniej 9 dołków, wyznaczenia tras i oznaczenia pól startowych (tee) - prowadzenia rejestracji i punktacji turnieju za pomocą platformy discgolfmetrix.com - zapewnienia zawodnikom kart wyników (scorecardów) - stworzenia warunków bezpieczeństwa podczas trwania zawodów - ogłoszenia wyników zawodów - przekazania wyników zawodów koordynatorom Discgolfligi Ponadto Organizator zawodów zobowiązuje się informować zawodników o: - zasadach gry i etykiecie - ogólnych zasadach bezpieczeństwa, odpowiedzialności i ryzyku Organizator zawodów może wprowadzać własne zasady i regulaminy jeśli wpływają one pozytywnie na przebieg zawodów, ich bezpieczeństwo i warunki gry. Zmiany i rozszerzenia zasad powinny pozostawać w zgodzie z wytycznymi niniejszego Regulaminu i zasadami PDGA. W szczególnych przypadkach (np. b. złe warunki pogodowe) organizator może odwołać turniej, o czym niezwłocznie poinformuje koordynatorów Discgolfligi. 12. Organizacja turnieju Przed rozpoczęciem turnieju następuje rozlosowanie na platformie discgolfmetrix.com grup w pierwszej rundzie. Należy losować po 3 (lub decyzją TD – 4) osoby w grupie (flight’cie). Gdyby ostatnia grupa miała mieć mniej niż 3 osoby to likwiduje się ją i tych zawodników dołącza do ostatnio wylosowanych grup (jedna lub dwie grupy będą liczyły po 4 osoby). Jedynie pierwszą rundę rozgrywa się w losowanych grupach, wszystkie kolejne - zgodnie z wynikami: przed rozpoczęciem rundy Organizator ogłasza aktualne wyniki i tworzy na ich podstawie grupy kolejnej rundy – od najwyższego do najniższego wyniku (3 najlepsze osoby do grupy nr 1, 3 kolejne do grupy nr 2 itd.). Tak samo postępuje się po wszystkich kolejnych rundach. Podczas turnieju każdy zawodnik ma przypisaną swoją kartę wyników (scorecard). Wybrany gracz w każdym flight’cie wpisuje do niej wszystkie wyniki po zakończeniu każdego dołka. Inny gracz w tym samym flight’cie wpisuje wyniki po zakończeniu każdego dołka na platformie discgolfmetrix.com. Po zakończeniu rundy grupa, porównuje oba zapisy, podlicza swoje punkty i potwierdza je podpisami wręczając scorecardy Organizatorowi turnieju. Po zakończeniu turnieju Organizator sporządza tabele końcowe, odczytuje je oraz ew. wręcza nagrody. W przypadku ostatnich zawodów Discgolfligi koordynatorzy wręczają nagrody zwycięzcom i uczestnikom całego cyklu. 13. Postanowienia końcowe Przystąpienie do rozgrywek Discgolfligi jako Organizator zawodów lub jako zawodnik oznacza akceptacją powyższych zasad. ...

View on Facebook

1 week ago

Disc Golf Warszawa

Tabela ZP DGW po 7 turniejach ...

View on Facebook

2 weeks ago

Disc Golf Warszawa

Siódmy turniej Zimowego Pucharu DGW: pogoda cud miód, layout Ilkki superciekawy, towarzystwo najlepsze!

🥇 Paweł Kowalczyk
🥈 Michał Jarosz
🥉 Wojtek Starzewski

Pełne wyniki: discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=871439
...

View on Facebook

3 weeks ago

Disc Golf Warszawa

Wyniki ZP DGW po 6 turniejach ...

View on Facebook